Ordensregler for campingplassen

§ 1      Gjesten melder sin ankomst i resepsjonen, oppgir navn og fast hjemstedsadresse, og viser legitimasjon. Avgift for oppholdet blir betalt etter gjeldende priser. Norsk Campingkort er godkjent legitimasjon, og gir kreditt på campingavgiften (inntil fastsatt grense).


§ 2      Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. andre særbestemmelser.


§ 3      Det må bare benyttes campingutstyr av normal type og størrelse. Graving i bakken må ikke finne sted. Leid strømuttak kan belastes med maks. 500 Watt.


§ 4      Hunder holdes i bånd, og luftes utenfor campingområdet. Husk å ta med pose.


§ 5      Det vises hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer. Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt p-plass. Hjelp å holde branngatene åpne – parker som anvist. På den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet.


§ 6      Radio, TV, musikkinstrumenter etc. brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen, og absolutt stillhet om natten mellom kl. 2300-0800. Ballspill nær campingenhetene er ikke tillatt. Fotballsparking etc. tillates på dertil anvist plass. Spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre er ikke tillatt.


§ 7      Salg på plassen er kun tillatt med campingplassens skriftlige samtykke.


§ 8      Avfall legges i avfallscontainer (se kart).


§ 9      Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestens eiendeler. Dette gjelder også eiendeler som er oppbevart inne i hytter eller rom.


§ 10    Ved avreise må det benyttede område etterlates reint og ryddig.


§ 11    Departementsforskrifter av 28/12 1996 må dessuten overholdes. Gjester som opptrer beruset, åpenlyst inntar alkohol eller andre rusmidler, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden skal vises bort, om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter, eller på annen måte forurenser plassen. Det skal være nattero mellom kl 23.00 og kl 08.00.


FØLG DISSE ENKLE REGLENE OG BÅDE DU OG DE ANDRE GJESTENE VIL FÅ ET HYGGELIG OPPHOLD.