Kommunale vedtekter

Det vises til §. 4 i vilkårene for sesongleie pr. 2023


Bygging på campingplassen

» Det er ikke tillatt å sette opp midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, som f.eks terrasser, levegg med eller uten tak e.l uten å innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra UL (utleier). Ved en søknad om slik skal UL forelegges skisser. LT (leietaker) er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige offentlige tillatelser, og for at alle offentlige krav og regelverk, herunder reglene i plan- og bygningsloven og brannvernlovgivningen, etterleves. Oppsett av konstruksjoner etter 1. ledd gir ingen rett til utvidet leietid, med mindre dette er skriftlig avtalt med UL.»

Vedlagt finnes de kommunale vedtekter gjeldende for Kragerø Kommune.