Salg av vogn på campingplassen

For å selge vogn på plassen må søknad om salg og egenerklæring fylles ut og returneres til oss. Søknaden må være godkjent før annonsering av vogna kan skje.

Det vises til §12. i vilkårene for sesongleie pr. 2023

»I de tilfeller der vognen skal selges, plikter LT (leietaker) å demontere og fjerne vogn før salgsprosess/markedsføring igangsettes. Ønskes vogn/terrasse solgt inne på området, kan dette kun gjøres dersom det foreligger en skriftlig avtale med UL (utleier) jfr. §15. ( Avvik fra vilkårene kan kun forhåndsavtales skriftlig.). Vogner eldre enn 20 år, og husvogner eldre enn 25 år, vil uansett ikke bli tillatt solgt på plassen.»