Standard for tilkobling av strøm

 1. Alle sesonggjester må ha egen strømmåler godkjent av campingplassen. (Digitale målere, ikke mekaniske).
 2. Strømmåleren skal til enhver tid være plombert med campingplassens plombering.
 3. Strømmåleren skal være tilkoblet uttaket med 3×2,5mm2 godkjent gummikabel uten skjøt. Målerens kabel skal være ubrutt fra strømstolpe og inn i målerboksen. Videre skal det ut fra målerboksen gå en sladd til en kontakt. Her kan vognen tilkobles.
 4. Strømmåleren skal være plassert slik at den til en hver til er lettest mulig å avlese for campingplassen. Avtales med driftsansvarlig.
 5. Campingvognen skal være merket med;
  a) Campingplassens gule anvisnings-klistermerke rett over måleren, ca. 50 cm over bakkenivå. Fortrinnsvis synlig mot vei/adkomsten til campingvogna.
  b) Støpsel skal være merket med plassnummer der kabelen er koblet til campingplassens strømuttak.
 6. Strømmåleren skal stå fast og ikke fjernes, men være festet samme sted og være tilgjengelig hele leieperioden.
 7. Forbruk av strøm betales ihht. gjeldende vilkår for leie av sesongplass.
 8. Tilkoblinger som ikke følger standarden vil 14 dager etter varsel til leietagerens oppgitte e-postadresse, bli frakoblet uten ytterligere varsel. For leietagere uten e-post vil varsel bli sendt som SMS.

Dette kan også lastes ned i eget dokument. Se vedlegg.