Standard for tilkobling av vann

 1. Alle sesonggjester må ha egen vannmåler godkjent av campingplassen.
 2. Vannmåleren skal være merket med leietakerens plassnummer. ( Vannmålere kan ikke deles mellom to campingenheter)
 3. Gjestens tilkobling skal være til en samlestokk som så er tilkoblet hovedledningen med en t-kobling.
  a) Vanntilkoblingen på samlestokken skal være i følgende rekkefølge:
  i. Samlestokk
  ii. Kulekran
  iii. Vannmåler
  iv. Slange videre til vognen
 4. Slangen skal være av PE 20 PN10, og være uten skjøter mellom vannmåler og vognen.
 5. Slanger og tilkobling skal sjekkes månedlig for lekkasjer og skader, og evt. rette opp i disse. Dette er gjesten ansvarlig for å gjennomføre.
 6. Gjesten oppgir målerstand til resepsjonen, og påfører den også ved signering av nye sesongvilkår.
 7. Vannmåleren anbefales å tas inn om vinteren.
 8. Vannforbruk betales for ihht. gjeldende vilkår for leie av sesongplass.

Dette kan også lastes ned i eget dokument. Se vedlegg.