Vilkår for sesongleie

For å inngå leieavtale om fastplass på Lovisenberg Familiecamping må vilkår for sesongleie aksepteres og signeres for. Leieperioden gjelder for ett år av gangen, og nye vilkår fylles ut og returneres til oss hvert år.

Vedlagt finnes de siste oppdaterte vilkår. Det bes om at dette leses nøye gjennom og at all informasjon fylles ut.

Det første som fylles ut er hvilken type plass og evt. ekstratjenester som skal bestilles (på første side). Dette krysses av i ruten ved siden av punktet på skjemaet. Det må også velges forfallsdato for betaling av leien.

  • CTB – Sesongplass Basis = Vanlig plass uten noe tilkobling til gråvann eller sortvann
  • CTE – Sesongplass Ekstra = Plass hvor det er mulig å koble til gråvann
  • CTP – Sesongplass Pluss = Plass hvor det er mulig å koble til sortvann

På neste side er det viktig at all kontaktinformasjon er tydelig utfylt. Vi forholder oss også kun til én leietaker som vår kontaktperson og ber om at det er kun denne personens personalia som blir skrevet inn på vilkåret. Alle felt må fylles ut, og det må være skriftlig signatur. Utydelige eller ufullstendige vilkår godkjennes ikke, og vil bli returnert.